ΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το Οπτικοακουστικό Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης φιλοξενεί ηχητικό, βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει
τις πολλαπλές πτυχές του Κρητικού πολιτισμού.
Περιηγηθείτε στη διαδικτυακή πύλη, το περιεχόμενο της οποίας διαρκώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ

Οι οπτικοακουστικοί θησαυροί της Βικελαίας