ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα.

ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μέγαρο Αχτάρικα

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

71202, Ηράκλειο

Τ.Θ. 1205

Αλεξανδράκης Ιωάννης (+30) 2813 409 730
email: alexandrakis@heraklion.gr

Οι οπτικοακουστικοί θησαυροί της Βικελαίας